Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus
Congregació de la Puríssima Sang de Reus.
Cliqueu per tancar.
Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar la navegació de l'usuari en aquest lloc.
premi aquí per ampliar aquesta informació. .
Si continua navegant accepta la utilització d'aquestes cookies.

2020
<< JUNY >>
DLDMDCDJDVDSDU
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Ajuntament de Reus
Diputació de Tarragona
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya


Exclavaris

Es nomena exclavari a aquell que ha estat Clavari de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus.

En èpoques antigues, el Clavari tenia de la funció de custodia dels diners. Però posteriorment va ser considerat com la persona que gaudia del màxim poder de representació i direcció de la Reial Congregació, sempre en el marc de la Junta de Govern.

Els exclavaris no son considerats una secció o grup organitzat dins de l’organigrama de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, per bé que se’ls atribueix una autoritat moral, que esdevé de la responsabilitat exercida durant els dos anys d’exercici del càrrec de Clavari, com també per la seva dilatada trajectòria dins de la Reial Congregació.

Per igual raó, se’ls té en consideració pel seu consell, derivat de l’experiència assolida.

Des de fa uns anys, s’ha instaurat la tradició de que sigui un exclavari el que obri la porta gran de l’entrada al temple de la Sang, quan el Capità Manaies demana l'obertura del mateix, copejant la porta per tres cops, amb la part de baix del bastó del seu estendard.

També els Exclavaris han anat assumint, per delegació de la Junta de Govern, funcions de servei d’ordre dins del Temple de la Sang, al finalitzar l’acte de les Tres Gràcies.

Llista de Clavaris de la Sang.

Relació de tots els Clavaris de la Sang, des de 1603 fins avui:
1603-1604Mn. Josep Alemany
1605Bernat Figueres
1606Jaume Senmartí
1607Pere Vilar
1608Jaume Pámies, pagés
1609Llorenç Enveja
1610Jaume Senmartí
16111612 Josep Alemany
1613Joan Vilar, pellaire
1614Jaume Senmartí
1615Esteve Serra
1616Bemat Roig, per defunció de l'anterior
1616 Josep Alemany
1617Josep Figueres
1618Josep Alemany
1619Bemat Roig
1620Rafael Llorens
1621Josep Alemany
1622Pere Granada
1623Lloreng Enveja, pagés
1624Josep Alemany
1625Josep Figueres
1626Pau Miró, curtidor
1627Pere Granada
1628Pere Blanch
1629Miquel Gurrea
1630Bartomeu Axemenes
1631Miquel Borbonés
1632Lloreng Enveja, obrador
1633Jeroni Pámies
1634Pau Miró, mestre
1635Esteve Solanes
1636Mateu Ferrando
1637Antoni Gornals
1638Jeroni Pámies
1639Miquel Savall i Senjaumá
1640Rafael Llorenç
1641Jaurne Francesch
1642-1644Joan Ferrando
1645Joan Querol
1646-1648Rafael Lloren
1649-1650Jeroni Senmartí
1651-1652Dr. Jaume Pedret
1653-1654Josep Simó
1655Josep Torrell
1656Pere Gay
1657Jaume Baiget
1658Josep de Maranyosa
1659Josep Miret
1660Dr. Francesc Granada
1661-1662Dr. Pau Verneda
1663Josep Sales
1664Magí Mateu
1665Josep Vidal
1666Felip Espasa
1667Joan Compte
1668Gaspar Marquet
1669Onofre Arandes
1670Joan Olives, notari
1671Rafael Guasch
1672Francesc Sales
1673Dr. Josep de Gavaldá
1674Josep Sales, menor
1675-1678Joan Bages
1678Dr. Miró
1679Dr. Josep Nogués
1680Josep Gay
1681Pere Baldrich
1682Dr. Francesc Granada
1683Pere Brocá, notari
1684Joan Martí, botiguer de robes
1685Josep Enveja
1686Ramon Fina,botiguer de robes
1687Joan Pons, confiter
1688Dr. Pere Rigalt
1689Francesc Teixidor
16901691 Felip Belveny
1692Dr. Gabriel Alguer
1693Joan Baptista Claveria
1694Pere Arandes
1695-1696Pere Pau Borrell
1697Pere Pan Sabater
1698Josep Gay, soguer
1699Francesc Olives, notari
1700Dr Joan Pedret
1701Joan Teixidor
1702Dr. Josep Bages, metge
1703Dr. Antoni de Gavaldá, metge
1704Magí Vila
1705Josep Sugranyes
1706Tomás Mestre
1707Josep Pérez, notari
1708Antoni Estepar
1709Joan de Vives i Llorenç
1710Miquel Valls
1711Miquel de Simó
1712Onofre Arandes
1713Josep Simó
1714Antoni Baró
1715Josep de Barberá
1716Josep Gomals
1717Manuel Rigolt
1718Jaume Mestres
1719Antoni Arandes, argenter
1720Francesc Aixemús
1721Pere Pau Munté
1722Bernat Pastells
1723Miquel Camicer
1724Josep Virgili
1725Jaume Freixa
1726Pau Miró,botiguer de robes
1727Antoni Auger
1728Francese Cases (a) Xaxa
1729Salvador Roselló
1730Josep Alegre
1731Joan Oller
1732Felip Cases
1733Joan Morell
1734Francesc Sunyer
1735Manan Nicolau
1736Joan Nolla
1737Francesc Pauló, botiguer de robes
1738Pere Joan Nadal
1739Celdoni Vilá
1740 Josep Bellver
1741Bonaventura Gay
1742Pere Jaume Selma
1743Josep Ferrer
1744Joan Gallisá
1745Josep Carreres
1746Francesc Aixelá
1747Doménec del Castillo
1748Esteve Estapar
1749Ramon Romeu
1750Francesc Sunyer
1751Pere Aulés
1752Rafael Mercader
1753Josep March
1754Pere Juncosa
1755Josep Gatell, cirurgiá
1756Pere Batlle
1757Josep Andreu
1758Josep Miró
1759-1760Magnífic Jaume Freixa
1761Josep Rovellat
1762Esteve Brunet
1763Cristófor Bages
1764Josep Salvadó
1765Pere Bofarull
1766Salvador Prats
1767Dr. Antoni Pastells, metge
1768Magnífc Bemat Belveny
1769Ramon Romeu
1770-1772Ramon Romeu (Només per a retre comptes)
Des de 1773 fins a 1782 l'administració estigué a cárrec de sis obrers, essent tresorer Francesc Sunyer
1783Francesc Freixa i Veciana
1784Francesc de Nicolau
1785Francesc Borràs
1786Dr. Josep de Gavaldá, metge
1787Sebastiá Vidal
1788Josep Salvadó
1789Pere Joan Garcia
1790Josep Anguera
1791Ramón Jove
1792Josep Ortega
1793Francesc Carbonell
1794Josep Pámies, menor
1795Esteve Gil
1796-1800Antoni Borrás
1801R. de Miró i de Guardiola
1802-1803Francesc Martínez de Negrete
1804-1805Antoni Buxó i Pascual
1806Magí Soler
1807Doménec Ferrer i Monbiela
1808-1810Josep Jofré
1811-1812Francesc Vallduví
1813-1814Francesc Gaspar
1815Joan Macaya i Martí
1816Esteve Sucona
1817Pere Sotorra
1818Francesc Subirá
1819Marc Amfrés
1820Josep Arandes
1821Josep Odena i Vallduví
1822Francesc Suquer
1823Rafael Martí i Fábregas
1824Agustí Tarrats
1825Francesc Vallespinós
1826-1827Antoni Fages i Martí
1828Marc Ortega
1829Joaquim Borras
1830Pere Baget
1831Francesc Gual i Saludes
1832Joan Aloy i Vallet
1833Josep Lletget i Torrens
1834Joan Tarrats
1835Antoni Suqué
1836Jaume Prius
1837Magí Martí
1838Francesc Ballester
1839Pere Bové
1840Cristòfor Bergadà
1841Antoni Gomis
1842Josep Maria Borras
1843Josep Miró i Vidal
1844Joan Pio Amfrés
1845Manuel Demestre
1846Gaietà Pamies i Juncosa
1847Josep Grau i Pla
1848-1849Pere Caselles i Batlle
1850Carles Roig
1851Pere Mercader
1852Joaquim Bartrina
1853Francesc Xavier de Sociats
1854Joan Grau i Cuchí
1855-1856Tomas Montaner
1857Ramon Gaspar
1858-1860Francesc Beringola
1861-1862Plàcid Bassedes
1862Jaume Quer
1864Jaume Prius i Planas
1865Pere Sirvent i Oliver
1866Jaume Prius i Planas
1867Pau Segimon
1868Carles Roig
1869Josep Ordeig
1870Ramon Cuadrada
1871-1872Rafael Clariana
1873-1875Tomas Pujol
1876Pau Oriol
1877Pau Caselles
1878Pan Segimon
1879Pere Caselles
1880Josep Ferré
1881Francesc Abrisus
1882Antoni Sardá i Vernis
1883Isidor Frias i Fontanilles
1884Jaume Rius
1885-1886Tomás Martí
1887Lluís Quer
1888Eduard Salvat
1889-1890Tomás Espinás i Llauradó
1891Tomás Sol
1892-1893Tomás Espinás i Llauradó
1894-1896Joan Baiget i Elias
1897Francesc Figueras
1898-1900Joan Baiget i Elias
1901-1902Ignasi Salvat i Boyé
1903-1904Emest Codina
1905-1906Ramon Miró
1907-1908Pere Estrada
1909-1910Ramon Bertrah
1911-1912Pere Estrada
1913-1914Ramon Beltran i Salvador
1914-1916Francesc Beltran i Blanch
1917-1918Antoni Clivillés i Marca
1919-1920Ramon Salvat i Ciré
1921-1922Joan Vilanovai Montanyá
1923-1924Josep Mª Gisper i Munté
1925-1926Francesc Closa i Nolla
(Durant aquests dos anys per abséncia del Clavari Sr. Closa, exercí el cárrec en funcions el sots-clavari Sr. Ramon Salvat i Ciré)
1927-1928Ramon Salvat i Ciré
1929-1930Joan Montserrat i O11é
1931-1932Josep M' Lloparti Bertomeu
1933-1935Pere Caselles i Tarrats
1936-1940Josep Mª Pámies i Llevat
1941-1944Josep M' Llopart i Bertomeu
1945-1946Joan Pámies i Llevat
1947-1948Agustí Esteve i Fabregat
1949-1950Francesc March i Mas
1951-1952Francesc Vidal
1953-1954Francesc Magrarié
1955-1956Antoni Buqueres i Balanya
1957-1958Josep MáPellicer Totosaus
1959-1960Joan Oriol de Barberá
1961-1962Joan A. Albouy i Busquets
1963-1964Francesc Gras i Sales
1965-1966Josep Má Massó i Coll
1967-1968Esteve Latorre i Lluís
1969-1970Marc Másó i Massó
1971-1972Ramon Grifoll
1973-1974Pere Gomis i Filella
1975-1976Antoni Vaque
1977-1978Esteve Genovés Munté
1979-1980Fernando Grugués Cabré
1981-1982Rodolf Massó
1983-1984Joan Basseda Joanpere
1985-1986Miquel Marimon Vall
1987-1988Francesc Pardo Camps
1989-1990Ramon Masip Rabascall
1991-1992Joan Trillas Ferré
1993-1994Engelbert Borras Marimon
1995-1996Joan Ramon Queralt Sugrañes
1997-1998Anton Lluis Rull Hortoneda
1999-2000Josep Ramon Pallejà Sedó
2001-2004Santiago Martinez Tella
2005-2006Jordi Borras Marimón
2007-2008Josep Maria Roca i Pallejà
2009-2010Joan Marsal Sans
2011-2012Josep Altés Bessó
2013-2014Carles Just Faro
2015-2016Francesc Paris Pallejà
2017-2018Vicenç Xavier Just Faro